ابلاغ ضوابط نمای ساختمان بدون تصویب شورا

– گروه شهری – تهران هیچ وقت مقررات و ضابطه‌ای برای نما نداشته است و اغلب معماران و طراحان بر اساس سلیقه خود ساختمان‌هایشان را آراسته‌اند. اما این روزها که تهران به علت این آشفتگی در نما دچار بی‌هویتی در معماری شده لزوم وجود مقررات و آیین‌نامه‌های اجرایی بیش از همیشه خودنمایی می‌کند.

محمدسالاری، رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر تهران از منتقدان بی‌هویتی در نمای شهر تهران است. او در یک سال گذشته پیگیر تصویب لایحه مقررات و ضوابط نمای ساختمان هم بوده اما آنچه به گفته او امروز اتفاق افتاده چندان خوشایند نیست و «شهرداری این مقررات را بدون تصویب شورای شهر به مناطق شهرداری» ابلاغ کرده است.

به گفته او شهرداری ملزم بود طی مدت یک ماه لایحه ضوابط نمای ساختمان را به شورای شهر بیاورد که به صورت جامع و کامل بررسی و در نهایت تصویب شود اما هنوز شهرداری این لایحه را برای تصویب به شورا نفرستاده است و این موضوع از طرف کمیسیون معماری و شهرسازی «به عنوان تذکر به شهردار تهران» ابلاغ شده است.

سالاری دلیل این موضوع را اینطور تشریح می‌کند: «شهرداری می‌گوید ما خودمان ابلاغ کرده‌ایم و در حال انجام‌شدن است اما کمیسیون معماری معتقد است وقتی شهرداری این ضوابط را به عنوان دستورالعمل به مناطق ابلاغ می‌کند ممکن است چند وقت دیگر منصرف شود یا حتی شهردار بعدی این دستورالعمل را لغو کند اما وقتی مصوبه شورا است مدیران آینده هم ملزم به اجرای آن‌اند.»

رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شهرداری تهران اشکال دیگر این نوع ابلاغ را «اجرای نادرست مناطق» می‌داند. به اعتقاد او «حوزه شهرسازی مناطق به صورت کامل این دستورالعمل را اجرا نمی‌کنند» و در حالیکه این ضوابط محتوایی و کیفی‌اند آن را به سرفصل‌های کمی تبدیل کرده‌اند و با آن مانند بقیه بخش‌نامه‌ها و دستور‌العمل‌های شهرداری برخورد می‌کنند در صورتیکه ضوابط نما کاملا کیفی است و حتما باید «با راه‌بری کمیته‌های شهرسازی، طراحی شهری و بررسی نما» پیش برود.

او با اشاره به اینکه در این کمیته‌ها باید «شهرسازان و معماران همراه با مسئول فنی معاونت شهرسازی که ضوابط را می‌داند» حضور داشته باشند، می‌گوید در حال حاضر «به علت اینکه ارباب‌رجوع پشت درهای این کمیته‌ها می‌مانند و شهرداری وقت نمی‌کند تمام پرونده‌ها را بررسی کند» ضوابط به درستی اعمال نمی‌شود.

سالاری در نهایت این روش ابلاغ و اجرای ضوابط نما را درست نمی‌ماند و معتقد است «این روش به نتیجه نخواهد رسید» و بر همین اساس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر برنامه‌ای برای حضور در تمام مناطق دارد تا شهرداری را «ملزم به ایجاد کمیته‌های بررسی نما» کند. ضمن اینکه شورا همچنان اصرار دارد که لایحه ضوابط نمای ساختمان باید به برای تصویب به شورای شهر فرستاده شود.

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه