تصاویری جالب از ماهی گیری پلنگ گرسنه

تصاویری جالب از ماهی گیری پلنگ گرسنه
پلنگ گرسنه  ، ماهی گیری  ، پلنگ
عکس طبیعت و حیوانات،تصاویری از ماهی گیری پلنگ گرسنه ،روز 3 سپتامبر، در بوتسوانا، یک پلنگ از گرسنگی بیش از حد، به داخل گودالی از گل پرید و ماهی گرفت. یک عکاس که اتفاقی شاهد این منظره بود، با دوربین خود این لحظات را ثبت کرد.

پلنگ گرسنه ،ماهی گیری،پلنگ

ماهی گیری پلنگ گرسنه

پلنگ گرسنه ،ماهی گیری،پلنگ

ماهی گیری پلنگ گرسنه

پلنگ گرسنه ،ماهی گیری،پلنگ

ماهی گیری پلنگ گرسنه

پلنگ گرسنه ،ماهی گیری،پلنگ

ماهی گیری پلنگ گرسنه

پلنگ گرسنه ،ماهی گیری،پلنگ

ماهی گیری پلنگ گرسنه

پلنگ گرسنه ،ماهی گیری،پلنگ

منبع :رادیو چین
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه