تصاویری ناب از شکار آهو به دست یک مار پیتون

تصاویری ناب از شکار آهو به دست یک مار پیتون
عکس طبیعت و حیوانات،تصاویری ناب از شکار یک آهو به دست یک مار پیتون، ماتو بارفاس، فیلم سازی آلمانی در سفر به بوتسوانا توانسته تصاویری ناب از شکار یک آهو به دست یک مار پیتون تهیه کند. بیش از 24 ساعت طول کشیده تا این مار خطرناک بتواند آهو را به طول کامل ببلعد.

مار پیتون،شکار آهو،عکس

شکار آهو به دست یک مار پیتون

مار پیتون،شکار آهو،عکس

شکار آهو به دست یک مار پیتون

مار پیتون،شکار آهو،عکس

شکار آهو به دست یک مار پیتون

مار پیتون،شکار آهو،عکس

شکار آهو به دست یک مار پیتون

مار پیتون،شکار آهو،عکس

شکار آهو به دست یک مار پیتون

مار پیتون،شکار آهو،عکس

شکار آهو به دست یک مار پیتون

مار پیتون،شکار آهو،عکس

منبع : مهر
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه