مرحوم آیت‌الله العظمی حاج شیخ محمدعلی اراکی پس از ارتحال حضرت امام خمینی(ره) با اصرار فراوان علما و مقلدان حضرت امام، به عرصه مرجعیت وارد

مرحوم آیت‌الله العظمی حاج شیخ محمدعلی اراکی پس از ارتحال حضرت امام خمینی(ره) با اصرار فراوان علما و مقلدان حضرت امام، به عرصه مرجعیت وارد شد و تا پایان حیات از مدافعان جدی نظام اسلامی و رهبر معظم انقلاب به شمار می‌رفت.

مرحوم آیت‌الله العظمی حاج شیخ محمدعلی اراکی پس از ارتحال حضرت امام خمینی (ره) با اصرار فراوان علما و مقلدان حضرت امام، به عرصه مرجعیت وارد شد و تا پایان حیات از مدافعان جدی نظام اسلامی و رهبر معظم انقلاب بود.

آیت‌الله اراکی ،محمدعلی اراکی،عکس آیت‌الله اراکی ،عکس مذهبی
مرحوم آیت‌الله العظمی حاج شیخ محمدعلی اراکی پس از ارتحال حضرت امام خمینی(ره) با اصرار فراوان علما و مقلدان حضرت امام، به عرصه مرجعیت وارد شد و تا پایان حیات از مدافعان جدی نظام اسلامی و رهبر معظم انقلاب به شمار می‌رفت. به گزارش فارس،‌ سایت جوان‌آنلاین نوشت: مرحوم آیت‌الله العظمی حاج شیخ محمدعلی اراکی پس از ارتحال حضرت امام خمینی (ره) با اصرار فراوان علما و مقلدان حضرت امام، به عرصه مرجعیت وارد شد و تا پایان حیات از مدافعان جدی نظام اسلامی و رهبر معظم انقلاب بود.
آیت‌الله اراکی ،محمدعلی اراکی،عکس آیت‌الله اراکی ،عکس مذهبی
مرحوم آیت‌الله العظمی حاج شیخ محمدعلی اراکی پس از ارتحال حضرت امام خمینی(ره) با اصرار فراوان علما و مقلدان حضرت امام، به عرصه مرجعیت وارد شد و تا پایان حیات از مدافعان جدی نظام اسلامی و رهبر معظم انقلاب به شمار می‌رفت. به گزارش فارس،‌ سایت جوان‌آنلاین نوشت: مرحوم آیت‌الله العظمی حاج شیخ محمدعلی اراکی پس از ارتحال حضرت امام خمینی (ره) با اصرار فراوان علما و مقلدان حضرت امام، به عرصه مرجعیت وارد شد و تا پایان حیات از مدافعان جدی نظام اسلامی و رهبر معظم انقلاب بود.
مرحوم آیت‌الله العظمی حاج شیخ محمدعلی اراکی پس از ارتحال حضرت امام خمینی(ره) با اصرار فراوان علما و مقلدان حضرت امام، به عرصه مرجعیت وارد شد و تا پایان حیات از مدافعان جدی نظام اسلامی و رهبر معظم انقلاب به شمار می‌رفت. به گزارش فارس،‌ سایت جوان‌آنلاین نوشت: مرحوم آیت‌الله العظمی حاج شیخ محمدعلی اراکی پس از ارتحال حضرت امام خمینی (ره) با اصرار فراوان علما و مقلدان حضرت امام، به عرصه مرجعیت وارد شد و تا پایان حیات از مدافعان جدی نظام اسلامی و رهبر معظم انقلاب بود.
آیت‌الله اراکی ،محمدعلی اراکی،عکس آیت‌الله اراکی ،عکس مذهبی
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه