جشنواره بادبادک ها در فرانسه ،جشنواره بادبادک ها در فرانسه بصورت سالانه برگزار میشود. در این جشنواره هم حرفه ای ها شرکت میکنند و هم تازه کاران. رقابت اصلی در این دوره بین 14تیم مختلف بود.

جشنواره بادبادک ها در فرانسه بصورت سالانه برگزار میشود. در این جشنواره هم حرفه ای ها شرکت میکنند و هم تازه کاران. رقابت اصلی در این دوره بین 14تیم مختلف بود که از 9 کشور برای شرکت در این رقابت ها به فرانسه آمده بودند. شاید این جشنواره یکی از معدود مکان هایی برای دیدن کایت ها و بادبادک های استثنایی و غول آسا باشد. این رقابت ها تا 21 آوریل ادامه خواهد داشت.

جشنواره بادبادک ها،بادبادک ها در فرانسه،عکس جشنواره بادبادک ها ،تصاویر جشنواره بادبادک ها،جشنواره بادبادک ها در فرانسه ،بادبادک،جشنواره،فرانسه،عکس های جالب

جشنواره بادبادک ها در فرانسه

جشنواره بادبادک ها،بادبادک ها در فرانسه،عکس جشنواره بادبادک ها ،تصاویر جشنواره بادبادک ها،جشنواره بادبادک ها در فرانسه ،بادبادک،جشنواره،فرانسه،عکس های جالب

جشنواره بادبادک ها در فرانسه

جشنواره بادبادک ها،بادبادک ها در فرانسه،عکس جشنواره بادبادک ها ،تصاویر جشنواره بادبادک ها،جشنواره بادبادک ها در فرانسه ،بادبادک،جشنواره،فرانسه،عکس های جالب

جشنواره بادبادک ها در فرانسه

جشنواره بادبادک ها،بادبادک ها در فرانسه،عکس جشنواره بادبادک ها ،تصاویر جشنواره بادبادک ها،جشنواره بادبادک ها در فرانسه ،بادبادک،جشنواره،فرانسه،عکس های جالب

جشنواره بادبادک ها در فرانسه

جشنواره بادبادک ها،بادبادک ها در فرانسه،عکس جشنواره بادبادک ها ،تصاویر جشنواره بادبادک ها،جشنواره بادبادک ها در فرانسه ،بادبادک،جشنواره،فرانسه،عکس های جالب

جشنواره بادبادک ها در فرانسه

جشنواره بادبادک ها،بادبادک ها در فرانسه،عکس جشنواره بادبادک ها ،تصاویر جشنواره بادبادک ها،جشنواره بادبادک ها در فرانسه ،بادبادک،جشنواره،فرانسه،عکس های جالب


منبع: تاپ ناپ
کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه