حرکت دسته جمعی پرندگان برا گرم شدن (عکس)

حرکت دسته جمعی پرندگان برا گرم شدن (عکس)
عکس پرندگان ، حرکت دسته جمعی پرندگان برا گرم شدن : بنا به ساختار بدنی که پردندگان دارند می توانند خود را در سرمای شدید زمستان گرم نگه دارند. اما گاهی همین پرندگان به خاطر سرمای شدید از دوستان خود برای گرم شدن به صورت دسته جمعی استفاده می کنند. آنها در کنار هم به صورت یک کلنی قرار می گیرند و گرما را به بدن هم و در کنار هم منتقل می کنند. همین امر باعث ایجاد صحنه های جالب در دنیای پرندگان می شود که شما در سایت ایران مطلب تعدادی از این عکس های جالب از حرکت دسته جمعی پرندگان رو مشاهده می کنید

عکس پرندگان, گرم شدن, عکس حیوانات
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه