حفظ میراث زبانی پاسداری از فرهنگ و تمدن ایران است

- میراث فرهنگی - محمودجعفری دهقی درآستانه برگزاری همایش بین المللی میراث زبان با اشاره به انتقال تاریخ ، فرهنگ و تمدن هر ملتی از طریق زبان اظهار کرد: بومی سازی پژوهش‌های صورت گرفته در حوزه زبان‌شناسی می‌تواند به این تحقیقات رنگ وبوی ایرانی ببخشد و این یکی از اهدافی است که برگزار کنندگان همایش بین المللی میراث زبانی به دنبال تحقق آن هستند.

این زبان‌شناس با بیان اینکه زبان بخشی از هویت هر ملتی است و انتقال تاریخ، فرهنگ و تمدن هر ملتی از طریق زبان صورت می‌گیرد، تصریح کرد: میراث زبانی گنجینه‌ای است که حفظ و صیانت از آن، پاسداری از فرهنگ و تمدن ایرانی است.

به گفته این استاد دانشگاه کتیبه‌ها و متون تاریخی نیز همانند زبان بخشی از هویت و فرهنگ ایرانی را تشکیل می‌دهند و بررسی و تحقیق در مورد آن‌ها می‌تواند به حفظ ارزش‌های این فرهنگ کمک کند.

این زبان‌شناس با اشاره به برگزاری همایش بین المللی میراث زبانی تصریح کرد که در همایش یاد شده در کنار بررسی ویژگی‌های میراث زبانی مباحث مربوط به کتیبه‌هایی که از دوران باستانی واسلامی به جا مانده است نیز مطرح می‌شود.

او متون و کتیبه‌های ایرانی را بخشی از هویت ملی ایرانی‌ها دانست و اظهارداشت: پژوهش و تحقیق در این اسناد تاریخی وظیفه هر پژوهشگری است که درحوزه متون، کتیبه‌های ایرانی و میراث فرهنگی فعالیت می‌کند.

وی با تأکید بر بومی سازی پژوهش‌ها و تحقیقات در حوزه زبان‌شناسی، کتیبه‌ها و متون تصریح کرد که در گذشته بیشتر این پژوهش‌ها توسط خارجی‌ها انجام می‌گرفت و به نام آن‌ها ثبت می‌شد اما خوشبختانه با اقدامات میراث فرهنگی در حال حاضر این روند تغییر پیدا کرده است.

به گفته جعفری دهقی این بومی سازی باید به نحوی صورت پذیرد که این تحقیقات رنگ و بوی ایرانی گرفته و در آن‌ها از استعداد و نبوغ پژوهشگران ایرانی استفاده شود.

مدیر گروه فرهنگ و زبان‌های باستانی دانشگاه تهران تأکید کرد که برپایی همایش بین الملی میراث زبانی می‌تواند گامی موثر برای بومی کردن پژوهش‌ها و تحقیقاتی باشد که در حوزه زبان‌شناسی و کتیبه‌ها انجام می‌گیرد.

همایش بین المللی میراث زبانی به همت پژوهشکده زبان‌شناسی، متون و کتیبه‌ای پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری و با شرکت زبان‌شناسان و اندیشمندان داخلی و خارجی در روزهای 28و29مهرماه در سالن اجتماعات موزه ملی برگزار می‌شود.

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه