دلتنگی های بنیامین بهادری برای همسرش

دلتنگی های بنیامین بهادری برای همسرش

بنیامین بهادری دلتنگی اش را برای همسرش با انتشار عکس و متن زیر نشان داد.

تو قول دادى دیگه نیاى تو خوابم # جا نذارى عکستو تو کتابم
من اما تو بیداریم هر روز مى بینم خوابتو # هر روز تو این یک ساله و یک ماهه و پنج روزه که

دلتنگی های بنیامین بهادری برای همسرش
دلتنگی های بنیامین بهادری برای همسرش

 

 

نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه