رابطه احساسی جالب با خوک ها, در طی 10 سال عکس هایی از یک کشاورز ژاپنی و خوک هایش گرفته است. این عکس های زیبا رابطه احساسی او را با 1200 خوکی که دارد نشان میدهد.

در طی 10 سال عکس هایی از یک کشاورز ژاپنی و خوک هایش گرفته است. این عکس های زیبا رابطه احساسی او را با 1200 خوکی که دارد نشان میدهد. او این عکس ها را در قالب یک کتاب به انتشار رسانده و بعد ها برنده جایزه گرافیک می شود

رابطه احساسی جالب با خوکرابطه احساسی جالب با خوک


تاپ ناپ

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه