ساخت مجسمه های زیبا با گلوله تفنگ (عکس)

ساخت مجسمه های زیبا با گلوله تفنگ (عکس)
مجسمه جالب ، ساخت مجسمه های زیبا با گلوله تفنگ : من فدریکو، هنرمند کلمبیایی هستم که در میامی زندگی می کنم. مجموعه جدید من "ما در صلح هستیم." نام دارد. این مجموعه شامل مجسمه ها و نقوش برجسته ای است که تماما از پوکه های گلوله ساخته شده اند که در کنار هم حیوانات یا مناظری که پر از زندگی هستند را خلق می کند. یک بار دیگر و به عنوان یک هدف مکرر در کارم، من بیننده را تشویق می کنم به کشف کردن، فراتر از تک عملکرد بودن یک شی ء، یک واقعیت نمادین و زیبایی شناسانه که می گوید زندگی بر مرگ غلبه می کند. شما در ادامه و در سایت ایران مطلب این مجسمه های زیبا و جالب رو که با گلوله تفنگ ساخته شده اند رو مشاهده می کنید

ساخت مجسمه, مجسمه های زیبا, گلوله تفنگ, عکس مجسمه
ساخت مجسمه های زیبا با گلوله تفنگ (عکس) - تصویر 2 ساخت


ساخت مجسمه های زیبا با گلوله تفنگ (عکس) - تصویر 3 ساخت مجسمه


ساخت مجسمه های زیبا با گلوله تفنگ (عکس) - تصویر 4 مجسمه های جالب

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه