شکار پرنده باکلان دریک چشم بر هم زدن (عکس)

شکار پرنده باکلان دریک چشم بر هم زدن (عکس)
عکس طبیعت و حیوانات ، شکار پرنده باکلان دریک چشم بر هم زدن ، پرنده شکاری باکلان دریک چشم بر هم زدن موفق به خوردن یک ماهی نسبتا بزرگ شد.باکلانمرغ دریاییدر کانال فلوریدا  پس ازشکار یک ماهی آنرا در چند صدم ثانیه بلعید. مقایسه جالب عکاس پس از عمل بلعیدن یک وعده غذایی این مرغ دریایی و تمساح حاکی از آن است که این مرغ بسیار زرنگتر از تمساح به این دلیل است که تمساح با صرف چند دقیقه موفق به بلعیدن طعمه خود می شود اما این مرغ دریایی ماهی 18 اینچی را در عرض چند صدم ثانیه می بلعد.

پرنده باکلان،شکار،عکس

شکار پرنده باکلان دریک چشم بر هم زدن

پرنده باکلان،شکار،عکس

شکار پرنده باکلان دریک چشم بر هم زدن

پرنده باکلان،شکار،عکس

شکار پرنده باکلان دریک چشم بر هم زدن

پرنده باکلان،شکار،عکس

شکار پرنده باکلان دریک چشم بر هم زدن

پرنده باکلان،شکار،عکس

شکار پرنده باکلان دریک چشم بر هم زدن

پرنده باکلان،شکار،عکس

منبع : باشگاه خبرنگاران
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه