شیوه بومی مدیریت آب در قشم الگو می‌شود

جوان ایرانی - این تحقیق با همکاری ژیلا مشیری ، بهمن رحیمی و نازی نوری نژاد پژوهشگران پژوهشکده مردم شناسی در حال اجرا است.

این نخستین تحقیق از سری تحقیقاتی به شمار می رود که بر اساس همکاری مشترک این دو مرکز و با حمایت سازمان منطقه آزاد قشم و اداره کل میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری استان هرمزگان با عنوان گروه مطالعات مردم شناسی خلیج فارس شروع شده است .

محققان مردم شناس تلاش خواهند کرد با توجه به دانش فرهنگی غنی موجود در جزیره قشم شیوه بومی مدیریت آب و دانش فرهنگی موجود در میراث طبیعی و فرهنگی مردم جزیره قشم را با توجه به عنصر کلید آب استخراج، ثبت و تحلیل کنند و از آن در طراحی سیاست های فرهنگی و مدیریتی در زمینه مدیریت آب و مصرف آن بهره برند.

گروه مردم شناسی خلیج فارس، مطالعات دیگری را همچون بررسی مردم شناختی زیر ساخت گردشگری ، ساختار خویشاوندی ،ساختار زیست محیطی و فرهنگی میراث طبیعی در جزیره قشم به انجام می رساند و حاصل این مطالعات از سوی سازمان ها و مراکز حامی این گروه در قالب یک کتاب به زبان های فارسی و انگلیسی منتشر خواهد شد.

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه