ضرورت جنگ برای بقا، چهره و اندام انسان امروز را شکل داده است

‌ دانشمندان زیست شناس از دانشگاه یوتا طبق بررسی‌های خود به این نتیجه رسیده‌اند که شکل گیری دست ،پا،چهره و حالت بدن انسان‌های اولیه به ویژه خصوصیات بدنی درانسان‌های از نوع" آسترالوپیتکوس " به تناسب شرایط سخت و نیاز انسان به نبرد و مبارزه بدنی دایم برای ادامه بقا صورت گرفته است.

به گزارش ساینس دانشمندان بیولوژیست "دیوید کریر" و پزشک متخصص" مایکل مورگان" از دانشگاه یوتا طی بررسی‌های علمی خود به این نتیجه رسیده‌اند که نیاز انسان به جنگ و نبرد برتکامل و شکل گیری ویژگی‌های بدنی او تاثیر مستقیم داشته است.

این موضوع براساس ویژگی‌های ثبت شده درفسیل هایی بیشتر مطرح می‌شود. خصوصیات چهره در فسیل‌هایی که تقریبا همزمان با همان دوره‌ای است که تکامل دست در اجداد انسان امروزین صورت گرفت ، به گونه‌ای که بتواند به صورت مشت جمع شود.

این بررسی‌ها درکنار هم این فرضیه را مطرح کرد است که بسیاری از ویژگی‌هایی که درصورت انسان اولیه شناسایی شده به منظور حمایت از صورت دربرابر جراحت‌های ناشی از جنگ و مبارزه‌ا‌ی خونین شکل گرفته است.

طبق همین بررسی‌ها چهره ستبر و محکم نیاکان اولیه انسان مدرن اغلب با توجه به نیاز به جویدن غذاهای سخت و شکستن وخرد کردن مواد خوراکی اغلب خام این گونه سخت و محکم شده است.

به گفته محققان این استخوان‌ها اغلب بخش‌هایی از جمجمه هستند که عامل اصلی تفاوت‌های اصلی میان زنان و مردان در هردو گونه انسان مدرن و گونه" استرالوپیتس "است. به عبارت دیگرچهره مردان و زنان به دلیل این که بخش‌هایی از جمجمه مردان در جنگ و نبرد می‌شکسته، متفاوت شده و استخوان چهره درمردان بزرگ‌تر شده است.

پیشتر نیز نتایج پژوهش محققان دانشگاه زوریخ نشان داده بود زمانی که انسان‌های اولیه تصمیم به استفاده از ابزار به جای دندان گرفتند فک آدمیزاد کوچک شد.

طبق این بررسی ها در دهان انسان امروزی معمولا فضای کافی برای ۳۲ دندان وجود ندارد. این ویژگی نشات گرفته از تکامل مغز انسان است. زمانی که انسان‌های اولیه تصمیم به استفاده از ابزار بجای دندان گرفتند، فک آدمیزاد کوچک شد بنحوی که امروزه فک انسان فضای کافی برای 32 دندان ندارد.

با این حال دندان‌های عقل نیز جا را برای دیگر دندان‌ها تنگ می‌کنند. دندان‌های عقل نمایانگر این هستند که اجداد انسان حتی زمانی بیشتر از ۳۲ دندان داشتند.
عدد ۳۲ اما در دهان شامپانزه‌ها هیچ گونه مشکلی ایجاد نکرده است. آن‌ها همواره دارای دندان‌هایی صاف و زیبا بودند. اما چرا این مساله برای انسان به یک مشکل تبدیل شد؟ دلیل این امر رشد مغز انسان است.


در سیر تکامل حیوان به انسان، مغز او همواره بزرگ‌تر شده و این رشد بر برنامه رشد و تکامل استخوان‌های جمجمه و فک تاثیر گذاشته است.

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه