عشق جدید جاستین بیبر+عکس

عشق جدید جاستین بیبر+عکس

روز گذشته جاستین بیبر به همراه عشق جدیدش آشلی مور در خروجی رستوران دیده شد و از پز دادن به خبرنگاران فرار کردند و به سرعت سوار ماشینشان شده و از محل درو شدند.جاستین بیبر و مدل مشهور

آشلی مور که با هم نیرز سابقه دوستی دارن قبلا نیز چنین حرف و حدیث هایی پیش آمده بود ولی هر دو طرف نیز انکار کرده بودند.

جاستین بیبر و آشلی مور به واسطه دوست نزدیک بیبر”Lil Twist”با هم آشنا شده اند حتی گفته ها حاکی از آن است که آشلی مور و لیل تویست با هم رابطه دوستی داشته اند و به همین دلیل بین دو دوست

اختلاف افتاده است.

 

 

 

 

 

نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه