غافلگیر کردن یک گاو کوهی توسط شیر (عکس)

غافلگیر کردن یک گاو کوهی توسط شیر (عکس)
عکس طبیعت و حیوانات,غافلگیر کردن یک گاو کوهی توسط شیر،شیر نری که به آرامی و به قصد غافلگیر کردن یک گاو کوهی خود را به نزدیکترین فاصله ممکن با او رساند نتوانست در لحظه آخر شکار خود را به چنگ آورد.
 
"ریچارد برایتمن" عکاس آماتور که برای گردش به منطقه حفاظت شده "کگالاگادی" در جنوب افریقا رفته بود لحظات شگفت انگیزی از کمین و حمله یکشیر نر را شاهد بود. او در ذیل عکس هایی که برای "آفریکا گرافیک" فرستاده نوشته که مشغول تماشای این شیر نر بوده که در زیر سایه یک درخت استراحت می کرده است. در این لحظات یک گاوکوهی (eland) بدون اینکه متوجه حضور شیر نر در آن حوالی شود به آنجا نزدیک می‌شود. به نظر می رسد چاله ای که آب در آن جمع شده گاوکوهی تشنه را به آنجا کشانده است.

شیر که اوضاع را زیر نظر دارد صبر می کند که گاو شروع به نوشیدن آب کند و خیلی آرام از جایش بلند می‌شود و پیش می‌آید. شکارچی خطرناک با مهارت و بدون اینکه صدایی از او شنیده شود خود را تا نزدیکترین حد ممکن به شکار نزدیک می‌کند و درست پشت سر او قرار می‌گیرد. همه چیز آماده حمله است که گاو سرش را بلند می‌کند و به یکباره غافلگیر می‌شود. گرچه شیر توانسته به خوبی او را غافلگیر کند اما گاو که به شدت ترسیده با جهشی بلند خود را از چنگ او رها می کند و پا به فرار می‌گذارد. شیر هر چه می کند دیگر نمی‌تواند خود را به او برساند.

گاو کوهی,حمله شیر به گاو,عکس

غافلگیر کردن یک گاو کوهی توسط شیر

گاو کوهی,حمله شیر به گاو,عکس

غافلگیر کردن یک گاو کوهی توسط شیر

گاو کوهی,حمله شیر به گاو,عکس

غافلگیر کردن یک گاو کوهی توسط شیر

گاو کوهی,حمله شیر به گاو,عکس

غافلگیر کردن یک گاو کوهی توسط شیر

گاو کوهی,حمله شیر به گاو,عکس

غافلگیر کردن یک گاو کوهی توسط شیر

گاو کوهی,حمله شیر به گاو,عکس

غافلگیر کردن یک گاو کوهی توسط شیر

گاو کوهی,حمله شیر به گاو,عکس

غافلگیر کردن یک گاو کوهی توسط شیر

گاو کوهی,حمله شیر به گاو,عکس

غافلگیر کردن یک گاو کوهی توسط شیر

گاو کوهی,حمله شیر به گاو,عکس

منبع : فرارو
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه