محدودیت تردد از 5 محور

اواسط ماه خرداد هستیم و تا ماه تابستان مدت زمان زیادی باقی نمانده است.برای جلوگیری ازهرگونه مشکل جاده ای پلیس راهور ناجا اقداماتی را در پیش رو قرار داده است.

به گزارش CHN، تردد موتور سیکلت ازساعت12 ظهر روز چهارشنبه مورخ 93/03/21 الی ساعت 24 روز جمعه مورخ 93/03/23 در محورهای هراز،فیروزکوه، کرج- چالوس،قزوین- رشت،تهران- سمنان- مشهد، وبالعکس ممنوع است.

محور کرج ـ چالوس

تردد انواع تریلر و کامیونها از محور کرج چالوس کماکان ممنوع بوده و تردد انواع وسایل نقلیه از ساعت 12 روز جمعه مورخ 93/03/23 الی ساعت 1 بامداد روز شنبه مورخ 93/03/24 از کرج به سمت مرزن آبادممنوع اعلام شده است این در حالی است که از ساعت 17.30روز جمعه مورخ 93/03/23 الی ساعت 1 بامداد روز شنبه مورخ 93/03/24 با اعلام مامورین پلیس راه در محل تردد انواع وسایل نقلیه از 15 کیلومتری جنوب مرزن آباد( دزبن) به سمت کرج بصورت یکطرفه خواهد بود.

محور هراز

تردد کلیه تریلرها ازاین محور کماکان ممنوع است.

تردد کلیه کامیونها و کامیونت ها بجز حاملین مواد سوختی وفاسد شدنی از ساعت 12 الی ساعت 24 روزچهارشنبه مورخ 93/03/21 وهمچنین از ساعت 6 الی 24 روزهای پنجشنبه وجمعه مورخ22و93/03/23 از محور هراز ممنوع اعلام شده است.

محور فیروز کوه

تردد کلیه تریلرها بجز حاملین مواد سوختی وفاسد شدنی از ساعت 6 الی 24روزجمعه مورخ1593/03/23 از تهران به قائم شهر وبالعکس ممنوع است.

محور قم

تردد کلیه وسایل نقلیه سنگین باربری(تریلی-کامیون وکامیونت) به جز حاملین مواد سوختی و فاسد شدنی از ساعت 14 روز پنجشنبه مورخ 93/03/22 الی ساعت 24 روز جمعه مورخ 93/03/24 محورهای قدیم قم- تهران، قم به سلفچگان و قدیم کاشان- قم, اتوبان کاشان - قم وبلعکس ممنوع میباشد. رانندگان اینگونه وسایل نقلیه می توانند از محور سلفچگان- ساوه تردد کنند.

کلیه وسایل نقلیه سنگین باربری(تریلی-کامیون وکامیونت) به جز حاملین مواد سوختی و فاسد شدنی که از استانهای جنوبی کشور(هرمزگان- سیستان و بلوچستان-کرمان ویزد)بطرف قم در حرکت هستند از ساعت 14 روزپنجشنبه مورخ 93/03/22 الی ساعت 24 روز جمعه مورخ 93/03/23 بایستی از مسیر (سه راهی نطنز-مورچه خورت- دلیجان-سلفچگان- ساوه- تهران وبلعکس) بعنوان مسیر جایگزین استفاده کنند.

کلیه وسایل نقلیه باربری ( تریلی - کامیون - کامیونت) به استثنای حاملین مواد سوختی و فاسد شدنی از ساعت 14 روز پنجشنبه مورخه 93/03/22 الی ساعت 24 روز جمعه مورخ 93/03/23 که از استانهای مرکزی و اصفهان به سمت تهران در حرکت هستند بایستی از محور سلفچگان- ساوه -تهران و بالعکس بعنوان مسیر جایگزین استفاده کنند.

آزاد راه اصفهان ـ کاشان

تردد کلیه کامیونها و تریلرها از ساعت 14 روز پنجشنبه مورخه 93/03/22 الی ساعت24 روز جمعه مورخ 93/03/23 از اصفهان به سمت کاشان و قم ممنوع بوده و رانندگان اینگونه وسایل نقلیه می بایستی از محور قدیم میمه - دلیجان - سلفچگان تردد کنند.

به گزارش CHN، رانندگان وسایل نقلیه ای که در طول مسیر دارای محدودیت در حرکتند ،موظفند به نحوی برنامه ریزی و تردد نمایند که قبل از ساعت اجرای محدودیت از جاده عبور کنند در غیر اینصورت از حرکت آنان جلوگیری بعمل می آید.

همچنین رانندگان وسایل نقلیه باربری و حاملین مواد سوختی و فاسد شدنی هنگامیکه فاقد بار می باشند در محورهایی که محدودیت تردد کامیون و کامیونت و تریلر اعمال می گردد مجاز به تردد نیستند.

نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه