هشدار کاشناسان برای نجات غار نخجیر

ـ گردشگری ـ به منظور روز جهانی غار پاک انجمن غارنوردی و غارشناسی ایرانیان در صدد برگزاری کارگاه آموزشی برای آشنایی هر چه بیشتر با غار و جاذبه های نهفته در آن برآمد. این نشست با حضور جامعه دانشگاهی، مدیر کل میراث فرهنگی .و گردشگری استان مرکزی و سایر مسئولان استانی و غار نوردان به منظور تصریح الویت های غار نخجیر برگزار شد.

به گزارش CHN، حاجی کریمی استاد دانشگاه در خصوص اهمیت غارها گفت: بسیاری از نیازهای آبی کشور توسط غارها تامین می شود در این میان نقاطی در غارها وجود دارد که با وجود پتانسیل های بسیار راه به روی زمین ندارند. غارها تاریخ نگار هستند.

او در خصوص زوایای مختلف تاریخ نگاری غارها گفت: غارنوشته ها از یک سو و زندگی موجودات میکروسکوپی از دیگر سو به همراه غار نوشته ها و موجودات میکروسکوپی و همچنین غار نهشته ها می توان به پیش بینی هایی در خصوص آب و هوای گذشته زمین پی برد.

او در ادامه از غارها به عنوان مکان هایی با کاربری های مختلف یاد کرد و یادآور شد : غارها نه تنها مکانی برای ظهور عجایبند بلکه در گذشته غاری مانند غار حرا به عنوان مکانی مقدس وجود داشت. همچنین غار درمانی و اکوتوریسم در غارها انجام می شود.

فاطمه سبک خیز استاد دانشگاه در خصوص آسیب شناسی ژئو توریسم غارها به خصوص توسعه ژئو توریسم در غار نخجیر گفت: با توجه به آن که غار نخجیر یک غار دو طبقه است باید توجه داشت آگاهی در مورد اثرات گردشگری زمین شناسی در ایران اندک است

او از نوشتن یادگاری ها و آسیب رساندن به سنگ نهشته ها، شکستن سنگها و آسیب رساندن به محیط غار به عوان عوامل آسیب رسانی گردشگری به غارها نام برد.

سبک خیز با اشاره به آن که نحو تشکیل غار نخجیر پیچیده است و دارای غار نوشته های متنوعی است گفت: آسیب‌های وارد شده به غار نخجیر از سالهای پیش با تصمیمی که برای اهدای تونل گرفته شد متوجه این غار مهم شده این در حالی است که هدف از حفر آن تونل ایجاد جاذبه ژئوتوریسم در غار بود که آسیبهایی را برای این غار به همراه داشت.

او معتقد است این غار به اقلیم غار آسیب رسانده از این روز نیاز است تا توجه بیشتری به غار نخجیر شود.

لذا خوش رفتار استادیار گروه جغرافیای دانشگاه زنجان به ارائه اطلاعاتی در خصوص مدیریت مناطق کارسک و غارها پرداخت و گفت: هر ساله 20 میلیون نفر از غارهای گردشگگری دیدن می کنند در این میان بهاعلام IUCN پراکندگی غارهای کارسک در دنیا بسیار خوب است و یکی از بهترین مکان ها برای حضور این نوع غارها خاورمیانه است که باید مورد توجه قرار گیرد.

سید حسین حسینی مدیر میراث فرهنگی و گردشگری استان مرکزی با تاکید بر آن که حق نداریم از منابع موجوداستفاده نادرست کرده و سبب تخریب آنها شویم گفت: ما برای نگهداری از غار نخجیر از مراکز در مواضع علمی مختلفی پرس و جو کردیم و کمک خواستیم .

به گفته او، تمام آنها انجام پروژه بهره برداری در غار نخجیر را تائید کرده بودند این در حالی است که سایر اساتید معتقدند انجام کاری که کارشناسی نبود به اقلیم غار نخجیر آسیب رسانده است.

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه