وضعیت کودکان در مصر باستان چگونه بود؟

طبق تحقیقات سیستماتیک انجام شده توسط "ویلی ولانتو "ا ز دانشگاه اسلو و" اپریل پودسی" از دانشگاه نیوکاسل که با بررسی منظم اسناد پاپیروسی از سایت باستانی" اوکسیرینشاس" صورت گرفته، اطلاعات تازه تری درباره زندگی کودکان و به طور کلی دوران کودکی در مصر تحت حاکمیت رومیان بدست آمده است.

به گزارش ساینس این بررسی‌ها که براساس تصاویر موجود از متون، تصاویر و سفال و انواع اسباب بازی و اشیای دیگر انجام شده،نشان می‌دهد که نحوه زندگی کودکان و نوجوانان عموما بازتاب آنچه که در اسناد بدست آمده در 100 سال پیش درهمین سایت وشهر باستانی روشن شده، نیست. با این حال محققان دریافته‌اند که پسران وابسته به خانواده‌های آزاد در سنین نوجوانی برای آموزش فنون شهروندی در"گیمنازیوم" ثبت نام می شده‌اند.یعنی نوعی آموزشگاه، که دراصل محل آموزش درس‌های مرتبط با امور شهروندی بوده، برای این که این کودکان،درآینده شهروندان خوبی باشند.


طبق یکی از قراردادهای موجود که در اسناد بدست آمده مشاهده شده، حدود 20 شاگرد از پسران وابسته به خانواده‌های کمتر مرفه نیز دراین آموزشکده‌ها ثبت نام شده بودند .


ولانتو با اظهار این مطلب یادآور شدکه طبق همین سند یکی از این دانش آموزان دختر بوده اما شرایط او تاحدی غیرعادی بوده است. زیرا او نه تنها یک یتیم بوده بلکه پدرش بدهکار بوده و ملزم به پرداخت آن بوده است. به گفته وی ظاهرا کودکان به بردگی گرفته شده نیز می‌توانستند دراین آموزشکده‌ها درس بخوانند و قرار داد تحصیل آن‌ها نیز دست همانند قراردادی بود که برای پسران وابسته به خانواده های آزاد نوشته می‌شد.

ولانتو گفت:«طبق اسناد دیگری مواردی از فروش کودکان برده نیز مشاهده شده و ما اکنون در تلاش هستیم تا تصویری از نحوه زندگی کودکان و نوجوانان در مصر دوران حاکمیت رومیان ترسیم کنیم.»

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه