چای عصرانه سلنا گومز و تیلر سوئیفت + عکس

چای عصرانه سلنا گومز و تیلر سوئیفت + عکس

عکسی که سلنا گومز در حساب اجتماعیش به اشتراک گذاشت در آن با تیلر سوئیفت چای عصرانه میخورند و دمی مور هم با تلفن با آنها همراهی میکند.

 

چای عصرانه سلنا گومز و تیلر سوئیفت + عکس

چای عصرانه سلنا گومز و تیلر سوئیفت + عکس

 

 

 

نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه